Astrologie

De tekens en symbolen binnen de astrologie laten een bepaald plaatje zien. Als u dit plaatje gaat ervaren als energie, gaat het leven en geeft het een beeld van u als mens hier op aarde.

Verdieping in een geboortehoroscoop laat de rode draad van het leven zien. Alle aspecten en planeetplaatsingen drukken één onderliggend patroon uit.

Een horoscoop is op verschillende manieren uit te leggen. Het beste is dit te doen zonder oordeel of veroordeling. Ieder mens kiest in zijn of haar leven een eigen leerplan. Niets is goed of slecht.

Een mens wordt niet gestraft met een ‘slechte’ horoscoop. Een goede astroloog weet dat het leven op verschillende manieren uitgedrukt kan worden’. En dat de ene manier niet per se beter of slechter is dan de andere. Het zijn juist deze steeds wisselende kleuren en uitdrukkingen die het leven zo levendig en fascinerend en mooi maken.

astrologie3God heeft geen ‘goede’ of ‘slechte’ mensen geschapen. Een rozenstruik kan verwilderen omdat hij verwaarloosd wordt of te weinig liefde en verzorging krijgt. Dat betekent natuurlijk niet dat die rozenstruik op aarde is gekomen met slechte bedoelingen. Het is wel mogelijk de struik met aandacht te snoeien en te verzorgen, zodat hij weer volop zal bloeien. Dat is de basisgedachte achter de astrologie. De mens is een deel van de natuur. Hij komt tot volle bloei door zorg en liefde. Stukje bij beetje zal hij daardoor in staat zijn om zijn potentieel te verwezenlijken, waar zijn horoscoop het symbool van is.

Astrologie is ook een wetenschap door zijn specifieke regels en aanwijzingen die al duizenden jaren onderzocht en ontwikkeld zijn. Wetenschappelijke formules zijn en worden steeds op hun geldigheid getest.
Astrologie is een werktuig, een taal, een voertuig voor de mens om zijn diepere wezen te ontplooien en zichzelf te zien als een deel van de natuurlijke wereld.
(Aldus Martin Schulman in zijn boek Karmische astrologie)

Voor mij is de astrologie een stuk gereedschap dat helderheid kan geven, zodat er vanuit bewustzijn en rust geleefd kan worden.

Een astrologisch consult kan ook telefonisch plaatsvinden!