Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde

Het uitgangspunt binnen de natuurgeneeskunde is dat de mens wordt gezien als één geheel van lichaam, geest en ziel.

Ieder mens bezit een natuurlijk mechanisme tot zelfgenezing.
De natuurgeneeskunde houdt rekening met dit systeem en richt zich daarom vooral op het stimuleren van dit zelfgenezend vermogen.
image_bladAlle gelijktijdig benoemde symptomen van dezelfde persoon zijn terug te voeren naar eenzelfde oorzaak.
Vandaar dat de natuurgeneeskunde kijkt naar de mens in zijn totaliteit.
Wat zit er achter de klacht? Wie is nu werkelijk deze mens?

De klachten waarmee u komt worden zowel op lichamelijk als geestelijk niveau met elkaar in verband gebracht. Zoals ook een koppeling wordt gelegd tussen het heden en verleden. Door op deze manier te werken ontstaat er een totaalbeeld waarin de kern van de klacht duidelijk wordt.