Disclaimer

Disclaimer voor www.corrievandesande.nl
Emovare, praktijk voor natuurgeneeswijzen – Corrie van de Sande (Kamer van Koophandel: 17250288), hierna te noemen Corrie van de Sande, verleent u hierbij toegang tot www.corrievandesande.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Corrie van de Sande behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend.

Beperkte aansprakelijkheid
Corrie van de Sande spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Corrie van de Sande nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Corrie van de Sande.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Corrie van de Sande, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.